Søndag
10:06 PM
Marts
27 2022

Første GDPR-bøde til offentlig myndighed

Den 9. marts 2022 har Retten i Roskilde dømt Lejre Kommune til at betale en bøde på 50.000 kr. for manglende behandlingssikkerhed.

View 5.6K

word 286 read time 1 minute, 25 Seconds

Sagen blev politianmeldt af Datatilsynet i juni 2020 og vedrører overtrædelse af databeskyttelsesforordningens artikel 32. Bøden svarer til det beløb, Datatilsynet havde indstillet i forbindelse med politianmeldelsen.

Dommen er særligt interessant, fordi det er første gang en offentlig myndighed i Danmark straffes for overtrædelse af de databeskyttelsesretlige regler. Der er flere andre afgørelser på vej i sager mod offentlige myndigheder. Se oversigten over Datatilsynets politianmeldelser efter GDPR.

Sagen kort

Sagen mod Lejre Kommune handlede om, at en af kommunens afdelinger havde haft en fast praksis, hvor mødereferater, der indeholdt personoplysninger af særdeles følsom og beskyttelsesværdig karakter, herunder om borgere under 18 år, blev uploadet på kommunens medarbejderportal. Hertil var der adgang for en stor del af kommunens ansatte, uanset om de arbejdede med den type sager eller ej. Anvendelsen af oplysningerne blev ikke logget. Dermed levede kommunen ikke op til kravene om passende sikkerhedsforanstaltninger.

Datatilsynet politianmeldte Lejre Kommune, da det har været fast praksis - også før databeskyttelsesforordningen - at offentlige myndigheders behandling af oplysninger af fortrolig karakter som minimum skal beskyttes med adgangskontrol, ligesom det bør sikres, at det kun er medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov, der bør have adgang til oplysningerne. Derudover skal der være etableret logning af denne type oplysninger.

Lejre Kommune havde erkendt forholdet. Retten lagde ved sin udmåling særlig vægt på omfanget og karakteren af de følsomme personoplysninger, samt på antallet af personer, som havde haft uberettiget adgang til oplysningerne over en længere periode.

Source by Redazione


LSNN is an independent publisher that relies on reader support. We disclose the reality of the facts, after careful observations of the contents rigorously taken from direct sources. LSNN is the longest-lived portal in the world, thanks to the commitment we dedicate to the promotion of authors and the value given to important topics such as ideas, human rights, art, creativity, the environment, entertainment, Welfare, Minori, on the side of freedom of expression in the world «make us a team» and we want you to know that you are precious!

Dissemination* is the key to our success, and we've been doing it well since 1999. Transparent communication and targeted action have been the pillars of our success. Effective communication, action aimed at exclusive promotion, has made artists, ideas and important projects take off. Our commitment to maintain LSNN is enormous and your contribution is crucial, to continue growing together as a true team. Exclusive and valuable contents are our daily bread. Let us know you are with us! This is the wallet to contribute.

*Dissemination is the process of making scientific and technical information accessible to a non-specialist public. This can come through various forms, such as books, articles, lectures, television programs and science shows.


Similar Articles / Første ...myndighed
from:
by:
01 gen 1970
from: ladysilvia
by: Redazione