Animale sănătoase pentru o Europă sănătoasă

martsã
09:16:05
januarie
22 2008

Animale sănătoase pentru o Europă sănătoasă

Sub deviza „este mai bine să previi decât să tratezi”, Uniunea Europeană prezintă prima sa strategie privind sănătatea animală.

View 155.4K

word 441 read time 2 minutes, 12 Seconds

În urma unor consultări şi analize care au durat doi ani, Uniunea Europeană are pentru prima dată o strategie privind sănătatea animală. Adoptată pentru perioada 2007-2013, strategia se aplică tuturor animalelor aflate pe teritoriul UE şi acoperă, în acelaşi timp, aspecte legate de bunăstarea animalelor. Prevenirea este în centrul strategiei, punându-se accentul pe măsuri de precauţie, pe supravegherea bolilor, controale regulate şi cercetarea ştiinţifică.

Recentele focare de febră aftoasă descoperite în Regatul Unit cu o lună în urmă au scos în evidenţă implicaţiile pe care sănătatea animală le are asupra sănătăţii oamenilor, siguranţei alimentare şi prosperităţii economice, ca să nu mai vorbim despre aspectele etice. Într-o prezentare succintă a noii strategii, comisarul pentru sănătate, dl Markos Kyprianou, a declarat că „scopul [strategiei] este de a contribui la sănătatea publică şi de a atinge în UE nivelul cel mai ridicat de sănătate şi bunăstare a animalelor.”

Beneficiind de un buget mediu anual de 400 de milioane de euro, strategia urmăreşte să protejeze şi să promoveze: - sănătatea publică / siguranţa alimentară; - sănătatea animală; - dezvoltarea economică în sectorul animalier; - practicile viabile privind creşterea şi bunăstarea animalelor.

Un alt obiectiv cheie al strategiei este de a îmbunătăţi siguranţa importurilor şi a comerţului cu animale, dar nu prin impunerea unor noi constrângeri precum controalele la frontieră. Se va acorda o atenţie deosebită importurilor care prezintă risc ridicat şi se vor elimina problemele de la sursă – de exemplu, prin încheierea de parteneriate cu ţările exportatoare. Strategia abordează, de asemenea, comerţul ilegal, care prezintă riscuri şi mai ridicate atât pentru sănătatea animală, cât şi pentru sănătatea oamenilor.

Punând accentul pe prevenire, această abordare încurajează în special dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi inovarea. Un exemplu sugestiv îl constituie vaccinul împotriva gripei aviare creat de o echipă de cercetători în luna septembrie. Acest proiect nou şi promiţător a beneficiat de cofinanţare comunitară prin intermediul programului de cercetare al Uniunii Europene . Noua strategie va căuta să extindă reţelele de laboratoare naţionale de referinţă şi să asigure exploatarea deplină şi împărtăşirea cunoştinţelor şi experienţei acumulate la nivel european.

Source by europeanunion


LSNN is an independent editor which relies on reader support. We disclose the reality of the facts, after careful observations of the contents rigorously taken from direct sources, we work in the direction of freedom of expression and for human rights , in an oppressed society that struggles more and more in differentiating. Collecting contributions allows us to continue giving reliable information that takes many hours of work. LSNN is in continuous development and offers its own platform, to give space to authors, who fully exploit its potential. Your help is also needed now more than ever!

In a world, where disinformation is the main strategy, adopted to be able to act sometimes to the detriment of human rights by increasingly reducing freedom of expression , You can make a difference by helping us to keep disclosure alive. This project was born in June 1999 and has become a real mission, which we carry out with dedication and always independently "this is a fact: we have never made use of funds or contributions of any kind, we have always self-financed every single operation and dissemination project ". Give your hard-earned cash to sites or channels that change flags every time the wind blows , LSNN is proof that you don't change flags you were born for! We have seen the birth of realities that die after a few months at most after two years. Those who continue in the nurturing reality of which there is no history, in some way contribute in taking more and more freedom of expression from people who, like You , have decided and want to live in a more ethical world, in which existing is not a right to be conquered, L or it is because you already exist and were born with these rights! The ability to distinguish and decide intelligently is a fact, which allows us to continue . An important fact is the time that «LSNN takes» and it is remarkable! Countless hours in source research and control, development, security, public relations, is the foundation of our basic and day-to-day tasks. We do not schedule releases and publications, everything happens spontaneously and at all hours of the day or night, in the instant in which the single author or whoever writes or curates the contents makes them public. LSNN has made this popular project pure love, in the direction of the right of expression and always on the side of human rights. Thanks, contribute now click here this is the wallet to contribute


Similar Articles / Animale ...oasă
from: ladysilvia
by: Europe
from: ladysilvia
by: Europe
from: ladysilvia
by: Europe
from: ladysilvia
by: europeanunion