Cât de bine îi merge agriculturii europene?

martsã
06:44:09
januarie
22 2008

Cât de bine îi merge agriculturii europene?

Care este starea de sănătate a politicii agricole comune? Sectorul este pregătit să răspundă noilor provocări şi oportunităţi?

View 151.6K

word 406 read time 2 minutes, 1 Seconds

Cum abordează politica agricolă comună (PAC) noile provocări la adresa mediului - schimbările climatice, gestionarea apelor şi protejarea biodiversităţii? Este capabilă să beneficieze de pe urma avantajelor pe care le oferă biocarburanţii? Şi cum a fost afectată de extinderile succesive ale UE?

Comisia Europeană face un control al stării de sănătate a politicii agricole comune. Acest bilanţ este util pentru a identifica măsurile care pot îmbunătăţi situaţia agricultorilor, protejând totodată interesele consumatorilor şi ale contribuabililor.

Această evaluare va avea în vedere trei aspecte principale:

simplificarea sistemului de plăţi directe către agricultori (în baza căruia ajutoarele nu mai sunt legate de producţie);
adaptarea măsurilor de intervenţie ale UE (de exemplu, cotele) la situaţia economică actuală;
o mai bună protecţie a mediului cu ajutorul tehnologiilor moderne şi stimulentelor şi finanţarea acestor măsuri.
Proiectul se bazează pe reforma PAC din 2003, care a modificat sistemul de sprijin comunitar în sectorul agricol – agricultorii au libertatea de a produce în funcţie de cererea consumatorilor, agricultura UE devenind astfel mai competitivă. „Controlul stării de sănătate” al PAC se înscrie în acest proces de modernizare.

„Pornim de la o politică agricolă comună modernizată şi mult îmbunătăţită, care nu mai seamănă de mult cu vechea imagine caricaturală, atât de populară”, a declarat Mariann Fischer Boel, comisarul pentru agricultură . „Agricultorii au libertatea de a lua propriile decizii ca răspuns la semnalele pieţei, au obligaţia de a respecta standarde stricte privind protecţia mediului şi bunăstarea animalelor, iar surplusul de alimente atât de blamat aparţine deja trecutului. Dar acest lucru nu înseamnă că ne putem culca pe lauri.”

În prezent, Comisia intenţionează să lanseze o consultare cu părţile interesate şi va organiza două seminarii pentru a deschide dialogul. În baza rezultatelor acestui dialog, Comisia va formula propuneri legislative concrete în primăvara lui 2008.

Controlul stării de sănătate - întrebări frecvente


Reformele în sectorul agricol – exprimaţi-vă părerea
De la fermă la furculiţă
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/46/index_en.htm

Source by europeanunion


LSNN is an independent editor which relies on reader support. We disclose the reality of the facts, after careful observations of the contents rigorously taken from direct sources, we work in the direction of freedom of expression and for human rights , in an oppressed society that struggles more and more in differentiating. Collecting contributions allows us to continue giving reliable information that takes many hours of work. LSNN is in continuous development and offers its own platform, to give space to authors, who fully exploit its potential. Your help is also needed now more than ever!

In a world, where disinformation is the main strategy, adopted to be able to act sometimes to the detriment of human rights by increasingly reducing freedom of expression , You can make a difference by helping us to keep disclosure alive. This project was born in June 1999 and has become a real mission, which we carry out with dedication and always independently "this is a fact: we have never made use of funds or contributions of any kind, we have always self-financed every single operation and dissemination project ". Give your hard-earned cash to sites or channels that change flags every time the wind blows , LSNN is proof that you don't change flags you were born for! We have seen the birth of realities that die after a few months at most after two years. Those who continue in the nurturing reality of which there is no history, in some way contribute in taking more and more freedom of expression from people who, like You , have decided and want to live in a more ethical world, in which existing is not a right to be conquered, L or it is because you already exist and were born with these rights! The ability to distinguish and decide intelligently is a fact, which allows us to continue . An important fact is the time that «LSNN takes» and it is remarkable! Countless hours in source research and control, development, security, public relations, is the foundation of our basic and day-to-day tasks. We do not schedule releases and publications, everything happens spontaneously and at all hours of the day or night, in the instant in which the single author or whoever writes or curates the contents makes them public. LSNN has made this popular project pure love, in the direction of the right of expression and always on the side of human rights. Thanks, contribute now click here this is the wallet to contribute


Similar Articles / CÃÂ...europene?