Subscribe to LSNN Daily News

Method
Channel
Author

Enter your email address:

Biobanker og forskningsprojekter skal som udgangspunkt ikke anmeldes til Datatilsynet

QrCode
2022-02-17 21:54:38
Lørdag 01:45:10
Februar 19 2022

Biobanker og forskningsprojekter skal som udgangspunkt ikke anmeldes til Datatilsynet

View 9.4K

words 430 read in 2 minutes, 9 Seconds

Den generelle anmeldelsesordning til Datatilsynet ophørte i maj 2018, og det er nu kun i meget få tilfælde, at man skal have Datatilsynets tilladelse i forbindelse med forskning.

Datatilsynet modtager fortsat jævnligt spørgsmål om anmeldelse til Datatilsynet i forbindelse med forskning, da der efter de tidligere databeskyttelsesregler generelt var krav om anmeldelse til Datatilsynet. Denne generelle anmeldelsesordning bortfaldt imidlertid, da databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven trådte i kraft. Efter de nugældende regler er det kun i få tilfælde, at det er relevant med Datatilsynets tilladelse i forbindelse med forskning.

Hvad betyder ovestående så helt konkret?

Efter databeskyttelsesloven skal Datatilsynets tilladelse (herunder paraplytilladelse) som udgangspunkt ikke længere indhentes, når man skal i gang med et forskningsprojekt, når man skal oprette en biobank til f.eks. fremtidig forskning, eller når man skal iværksætte anden form for behandling af personoplysninger i forbindelse med forskning. Kun i visse situationer, hvor man ønsker at videregive personoplysninger, kan det være nødvendigt at indhente Datatilsynets tilladelse.

Datatilsynets tilladelse er udelukkende relevant, hvis du behandler personoplysninger på baggrund af databeskyttelseslovens § 10 (se faktaboks), og du ønsker at videregive personoplysninger i følgende tre tilfælde:

  • Når videregivelsen sker til behandling uden for databeskyttelsesforordningens territoriale anvendelsesområde – eksempelvis til USA.
  • Når videregivelsen vedrører biologisk materiale – eksempelvis blod- eller vævsprøver.
  • Når videregivelsen sker med henblik på offentliggørelse af oplysninger i anerkendte videnskabelige tidsskrifter eller lignende.

Datatilsynet har udarbejdet en ansøgningsblanket, som du skal udfylde, hvis en af ovenstående tre situationer gør sig gældende. Du kan finde ansøgningsblanketten her.

Selvom man ikke skal have tilladelse fra Datatilsynet, skal man stadig overholde de almindelige databeskyttelsesretlige regler i forbindelse med behandling af personoplysninger. Læs mere om forskning og statistik her.

Vær desuden opmærksom på, at der kan være regler i anden lovgivning, som medfører, at du skal have tilladelse fra andre myndigheder, når der behandles personoplysninger i forbindelse med f.eks. sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Hvad med de tidligere tilladelser?

Tilladelser og lignende, som Datatilsynet har givet i henhold til persondataloven – til både private og offentlige dataansvarlige – om biobanker, forskningsprojekter m.v., er ikke længere gældende. De kan derfor ikke længere bruges som dokumentation for, at en behandlingsaktivitet lever op til databeskyttelsesforordningen eller -loven. Den dataansvarlige skal som følge af de nugældende databeskyttelsesregler selv vurdere, om databehandlingen lever op til reglerne, herunder dokumentere dette i sin fortegnelse.

Source by Redazione

Articles Similar / Biobanke...atilsynet
placeholder from: ladysilvia
by: Redazione