Parlamentul pentru cooperare regională sporită în zona Mării Negre

martsã
05:04:43
januarie
22 2008

Parlamentul pentru cooperare regională sporită în zona Mării Negre

Parlamentul a adoptat, joi, un raport în care cere cooperare regională sporită în zona Mării Negre. Deputaţii au subliniat importanţa respectării principiilor democratice şi a drepturilor omului şi a necesităţii de a se îmbunătăţi relaţiile economice şi comerciale, în special în ce priveşte resursele de energie

View 137.7K

word 360 read time 1 minute, 48 Seconds

Europa: Raportul la proprie iniţiativă, realizat de Roberta Anastase (PPE-DE, RO), constituie un răspuns la Comunicarea Comisiei Europene privind Sinergia Mării Negre. Parlamentul nu este mulţumit de progresele realizate de la ultima Comunicare publicată în 1997, şi cere propuneri concrete de sprijinire a cooperării regionale şi a unui parteneriat autentic în zona Mării Negre. Deputaţii subliniază importanţa implicării Rusiei şi Turciei în orice eforturi de cooperare regională, şi sprijină crearea unui spaţiu de oportunităţi economice şi prosperitate în regiunea Mării Negre, în favoarea cetăţenilor şi a partenerilor comerciali.
Parlamentul aprobă dublarea fondurilor disponibile în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat, destinate finanţării proiectelor transfrontaliere, şi notează câteva domenii prioritare în care este necesară cooperarea: rezolvarea conflictelor nesoluţionate din zonă, crearea de noi infrastructuri şi de coridoare viabile de transport, care să diversifice rutele energetice şi rezolvarea problemelor de mediu din zona Mării Negre, în special din Delta Dunării.
Provocări în materie de securitate
Conform raportului, conflictele nesoluţionate ce persistă în zona Mării Negre reprezintă o provocare majoră la adresa stabilităţii şi dezvoltării durabile a regiunii, precum şi un obstacol important în procesul de încurajare a cooperării regionale.
Parlamentul solicită, prin urmare, o implicare mai activă şi mai cuprinzătoare a Uniunii Europene în actualele eforturi de soluţionare a conflictelor în cauză, conform dreptului internaţional şi principiilor integrităţii teritoriale, şi un angajament mai consistent al Uniunii în gestionarea conflictelor şi în operaţiunile de menţinere a păcii.
Deputaţii consideră că Uniunea joacă un rol esenţial în dezvoltarea unei culturi a înţelegerii, a dialogului şi a instaurării unui climat de încredere în regiune.

Source by europeanunion


LSNN is an independent editor which relies on reader support. We disclose the reality of the facts, after careful observations of the contents rigorously taken from direct sources, we work in the direction of freedom of expression and for human rights , in an oppressed society that struggles more and more in differentiating. Collecting contributions allows us to continue giving reliable information that takes many hours of work. LSNN is in continuous development and offers its own platform, to give space to authors, who fully exploit its potential. Your help is also needed now more than ever!

In a world, where disinformation is the main strategy, adopted to be able to act sometimes to the detriment of human rights by increasingly reducing freedom of expression , You can make a difference by helping us to keep disclosure alive. This project was born in June 1999 and has become a real mission, which we carry out with dedication and always independently "this is a fact: we have never made use of funds or contributions of any kind, we have always self-financed every single operation and dissemination project ". Give your hard-earned cash to sites or channels that change flags every time the wind blows , LSNN is proof that you don't change flags you were born for! We have seen the birth of realities that die after a few months at most after two years. Those who continue in the nurturing reality of which there is no history, in some way contribute in taking more and more freedom of expression from people who, like You , have decided and want to live in a more ethical world, in which existing is not a right to be conquered, L or it is because you already exist and were born with these rights! The ability to distinguish and decide intelligently is a fact, which allows us to continue . An important fact is the time that «LSNN takes» and it is remarkable! Countless hours in source research and control, development, security, public relations, is the foundation of our basic and day-to-day tasks. We do not schedule releases and publications, everything happens spontaneously and at all hours of the day or night, in the instant in which the single author or whoever writes or curates the contents makes them public. LSNN has made this popular project pure love, in the direction of the right of expression and always on the side of human rights. Thanks, contribute now click here this is the wallet to contribute


Similar Articles / Parlamen...rii Negre