Problema energiei - o urgenţă

lune
01:20:55
noiembrie
17 2008

Problema energiei - o urgenţă

Noul plan în domeniul energiei încearcă să reducă dependenţa UE de importurile de gaz şi petrol

View 294.3K

word 430 read time 2 minutes, 9 Seconds

Bruxells: Preţul la energie plătit de consumatorii din UE a crescut în medie cu 15% în ultimul an. Peste 50% din energia UE provine din ţări situate în afara uniunii, iar procentajul se află în creştere constantă.


Toate aceste elemente nu fac decât să accentueze necesitatea ca UE să îşi monitorizeze îndeaproape rezervele de petrol şi gaz şi să fie mai bine pregătită pentru situaţii de urgenţă. Noul pachet energetic va ajuta Uniunea să îşi îndeplinească obiectivele în materie de schimbări climatice şi să reducă importurile de petrol şi gaz.


Timp de câteva decenii, ţările din UE şi-au menţinut stocurile de petrol pentru situaţii de urgenţă. Comisia doreşte, în prezent, ca aceste stocuri să fie mai repede disponibile şi intenţionează să clarifice când şi cum pot fi folosite. De asemenea, doreşte ca publicul să aibă mai multe informaţii cu privire la stocurile de petrol comercial.


După petrol, gazul este cea mai importantă sursă de energie utilizată în UE. Deşi aceasta provine în proporţie de 60% din afara Uniunii, nu există încă, la nivel comunitar, un plan de urgenţă aplicabil în cazul unei întreruperi în aprovizionare. În cadrulstrategiei sale energetice , Comisia lansează consultări cu ţările UE privind elaborarea unui astfel de plan.


O altă prioritate de vârf constă în crearea unui coridor sudic de gaz , compus din reţele de conducte care să transporte gaz din regiunea Mării Caspice, prin Turcia. Se pare că lucrările de construcţie vor începe în 2010.


De asemenea, UE este interesată de consolidarea reţelelor sale energetice - liniile de înaltă tensiune şi conductele care transportă electricitatea, gazul şi petrolul către locuinţe şi întreprinderi - şi de adaptarea acestora la utilizarea unor surse regenerabile de energie precum vântul. Este analizată posibilitatea creării unui parc eolian în largul Mării Nordului.


Strategia face apel la continuarea eforturilor de promovare a eficienţei energetice, de exemplu prin renovarea clădirilor rezidenţiale şi comerciale. O altă propunere se referă la introducerea etichetelor energetice pentru pneuri începând din anul 2012.


A fost abordată şi energia nucleară, inclusiv problema securităţii nucleare şi a gestionării deşeurilor nucleare. În prezent, centralele nucleare generează aproximativ o treime din cantitatea de electricitate folosită în Europa. Un număr de peste douăsprezece state membre intenţionează să construiască centrale noi.Source by Europe_


LSNN is an independent publisher that relies on reader support. We disclose the reality of the facts, after careful observations of the contents rigorously taken from direct sources. LSNN is the longest-lived portal in the world, thanks to the commitment we dedicate to the promotion of authors and the value given to important topics such as ideas, human rights, art, creativity, the environment, entertainment, Welfare, Minori, on the side of freedom of expression in the world «make us a team» and we want you to know that you are precious!

Dissemination* is the key to our success, and we've been doing it well since 1999. Transparent communication and targeted action have been the pillars of our success. Effective communication, action aimed at exclusive promotion, has made artists, ideas and important projects take off. Our commitment to maintain LSNN is enormous and your contribution is crucial, to continue growing together as a true team. Exclusive and valuable contents are our daily bread. Let us know you are with us! This is the wallet to contribute.

*Dissemination is the process of making scientific and technical information accessible to a non-specialist public. This can come through various forms, such as books, articles, lectures, television programs and science shows.


Similar Articles / Problema...55;ă
from:
by:
01 gen 1970
from: ladysilvia
by: Europe_