Problema energiei - o urgenţă

lune
01:20:55
noiembrie
17 2008

Problema energiei - o urgenţă

Noul plan în domeniul energiei încearcă să reducă dependenţa UE de importurile de gaz şi petrol

View 151.4K

word 430 read time 2 minutes, 9 Seconds

Bruxells: Preţul la energie plătit de consumatorii din UE a crescut în medie cu 15% în ultimul an. Peste 50% din energia UE provine din ţări situate în afara uniunii, iar procentajul se află în creştere constantă.


Toate aceste elemente nu fac decât să accentueze necesitatea ca UE să îşi monitorizeze îndeaproape rezervele de petrol şi gaz şi să fie mai bine pregătită pentru situaţii de urgenţă. Noul pachet energetic va ajuta Uniunea să îşi îndeplinească obiectivele în materie de schimbări climatice şi să reducă importurile de petrol şi gaz.


Timp de câteva decenii, ţările din UE şi-au menţinut stocurile de petrol pentru situaţii de urgenţă. Comisia doreşte, în prezent, ca aceste stocuri să fie mai repede disponibile şi intenţionează să clarifice când şi cum pot fi folosite. De asemenea, doreşte ca publicul să aibă mai multe informaţii cu privire la stocurile de petrol comercial.


După petrol, gazul este cea mai importantă sursă de energie utilizată în UE. Deşi aceasta provine în proporţie de 60% din afara Uniunii, nu există încă, la nivel comunitar, un plan de urgenţă aplicabil în cazul unei întreruperi în aprovizionare. În cadrulstrategiei sale energetice , Comisia lansează consultări cu ţările UE privind elaborarea unui astfel de plan.


O altă prioritate de vârf constă în crearea unui coridor sudic de gaz , compus din reţele de conducte care să transporte gaz din regiunea Mării Caspice, prin Turcia. Se pare că lucrările de construcţie vor începe în 2010.


De asemenea, UE este interesată de consolidarea reţelelor sale energetice - liniile de înaltă tensiune şi conductele care transportă electricitatea, gazul şi petrolul către locuinţe şi întreprinderi - şi de adaptarea acestora la utilizarea unor surse regenerabile de energie precum vântul. Este analizată posibilitatea creării unui parc eolian în largul Mării Nordului.


Strategia face apel la continuarea eforturilor de promovare a eficienţei energetice, de exemplu prin renovarea clădirilor rezidenţiale şi comerciale. O altă propunere se referă la introducerea etichetelor energetice pentru pneuri începând din anul 2012.


A fost abordată şi energia nucleară, inclusiv problema securităţii nucleare şi a gestionării deşeurilor nucleare. În prezent, centralele nucleare generează aproximativ o treime din cantitatea de electricitate folosită în Europa. Un număr de peste douăsprezece state membre intenţionează să construiască centrale noi.Source by Europe_


LSNN is an independent editor which relies on reader support. We disclose the reality of the facts, after careful observations of the contents rigorously taken from direct sources, we work in the direction of freedom of expression and for human rights , in an oppressed society that struggles more and more in differentiating. Collecting contributions allows us to continue giving reliable information that takes many hours of work. LSNN is in continuous development and offers its own platform, to give space to authors, who fully exploit its potential. Your help is also needed now more than ever!

In a world, where disinformation is the main strategy, adopted to be able to act sometimes to the detriment of human rights by increasingly reducing freedom of expression , You can make a difference by helping us to keep disclosure alive. This project was born in June 1999 and has become a real mission, which we carry out with dedication and always independently "this is a fact: we have never made use of funds or contributions of any kind, we have always self-financed every single operation and dissemination project ". Give your hard-earned cash to sites or channels that change flags every time the wind blows , LSNN is proof that you don't change flags you were born for! We have seen the birth of realities that die after a few months at most after two years. Those who continue in the nurturing reality of which there is no history, in some way contribute in taking more and more freedom of expression from people who, like You , have decided and want to live in a more ethical world, in which existing is not a right to be conquered, L or it is because you already exist and were born with these rights! The ability to distinguish and decide intelligently is a fact, which allows us to continue . An important fact is the time that «LSNN takes» and it is remarkable! Countless hours in source research and control, development, security, public relations, is the foundation of our basic and day-to-day tasks. We do not schedule releases and publications, everything happens spontaneously and at all hours of the day or night, in the instant in which the single author or whoever writes or curates the contents makes them public. LSNN has made this popular project pure love, in the direction of the right of expression and always on the side of human rights. Thanks, contribute now click here this is the wallet to contribute


Similar Articles / Problema...55;ă
from: ladysilvia
by: Europe_