Ajutoare de stat: Comisia adoptă orientări privind ajutoarele pentru formare și ajutoarele pentru lucrătorii defavorizați și cu handicap

martsã
04:20:15
junie
23 2009

Ajutoare de stat: Comisia adoptă orientări privind ajutoarele pentru formare și ajutoarele pentru lucrătorii defavorizați și cu handicap

Comisia a adoptat două documente de orientare care stabilesc criteriile pentru evaluarea aprofundată a cuantumurilor importante ale ajutoarelor pentru formare și ale ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați și cu handicap. Aceste documente prezintă tipurile de informații necesare Comisiei în vederea efectuării evaluării, precum și metodologia de evaluare, care se bazează pe punerea în balanță a efectelor pozitive și negative ale ajutoarelor. Criteriile respectă abordarea economică precisă a Comisiei în ceea ce privește analiza ajutoarelor de stat, bazată pe principiile prezentate în Planul de acțiune privind ajutoarele de stat (a se vedea IP/05/680 și MEMO/05/195 ), și se înscriu în eforturile Comisiei de a clarifica și simplifica normele aplicabile ajutoarelor de stat.

View 291.6K

word 574 read time 2 minutes, 52 Seconds

Comisarul pentru concurență, Neelie Kroes, a declarat „Documentele de orientare reprezintă măsuri utile și practice care sprijină autoritățile publice și societățile în vederea înțelegerii celor mai bune mijloace de a obține o aprobare rapidă a ajutoarelor pentru formare și a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizați sau cu handicap. Acestea contribuie la continuarea punerii în aplicare a abordării economice în ceea ce privește evaluarea ajutoarelor de stat, în conformitate cu Planul de acțiune privind ajutoarele de stat inițiat de Comisie în 2005. Aceste orientări completează, de asemenea, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European privind un angajament comun pentru ocuparea forței de muncă."


Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare care a fost adoptat recent (a se vedea IP/08/1110 și MEMO/08/482 ) permite statelor membre să acorde numeroase măsuri de ajutor, printre care se numără ajutoarele pentru formare și ajutoarele pentru angajarea lucrătorilor defavorizați sau cu handicap, fără a transmite Comisiei o notificare prealabilă. Cu toate acestea, măsurile individuale care presupun cuantumuri importante ale ajutoarelor prezintă un risc mai ridicat de denaturare a concurenței. Prin urmare, în cazul acestor măsuri, persistă necesitatea unei notificări pentru a asigura faptul că efectele pozitive le contracarează pe cele negative.


Regulamentul general de exceptare pe categorii fixează pragul de notificare la 2 milioane € pentru proiectele care implică ajutoare pentru formare. În cazul ajutoarelor pentru ocuparea forței de muncă, pragul este fixat la 5 milioane € pe întreprindere pe an pentru angajarea lucrătorilor defavorizați și la 10 milioane € pe întreprindere pe an pentru angajarea lucrătorilor cu handicap.


Documentele de orientare privind ajutoarele pentru formare și ajutoarele pentru ocuparea forței de muncă prezintă criteriile care stau la baza evaluării efectuate de Comisie pentru a determina compatibilitatea acestor măsuri notificate individual.


Aceste documente oferă, în special, orientări în ceea ce privește tipul de informații care sunt necesare Comisiei și metodologia de evaluare pe care o va aplica. Criteriile se bazează pe principiile din Planul de acțiune al Comisiei privind ajutoarele de stat, în special pe testul prin care efectele pozitive generate de ajutoare sunt comparate cu impactul negativ pe care l-ar putea avea o eventuală denaturare a concurenței. Pe baza acestora, Comisia va efectua o evaluare globală a ajutorului pentru a stabili daca măsura de ajutor poate fi aprobată în ansamblul său.


Pentru detalii suplimentare, a se vedea de asemenea MEMO/09/260 .


Textul integral al comunicării este disponibil la următoarea adresă:


http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aideformeform.cfm


Source by Europe


LSNN is an independent editor which relies on reader support. We disclose the reality of the facts, after careful observations of the contents rigorously taken from direct sources, we work in the direction of freedom of expression and for human rights , in an oppressed society that struggles more and more in differentiating. Collecting contributions allows us to continue giving reliable information that takes many hours of work. LSNN is in continuous development and offers its own platform, to give space to authors, who fully exploit its potential. Your help is also needed now more than ever!

In a world, where disinformation is the main strategy, adopted to be able to act sometimes to the detriment of human rights by increasingly reducing freedom of expression , You can make a difference by helping us to keep disclosure alive. This project was born in June 1999 and has become a real mission, which we carry out with dedication and always independently "this is a fact: we have never made use of funds or contributions of any kind, we have always self-financed every single operation and dissemination project ". Give your hard-earned cash to sites or channels that change flags every time the wind blows , LSNN is proof that you don't change flags you were born for! We have seen the birth of realities that die after a few months at most after two years. Those who continue in the nurturing reality of which there is no history, in some way contribute in taking more and more freedom of expression from people who, like You , have decided and want to live in a more ethical world, in which existing is not a right to be conquered, L or it is because you already exist and were born with these rights! The ability to distinguish and decide intelligently is a fact, which allows us to continue . An important fact is the time that «LSNN takes» and it is remarkable! Countless hours in source research and control, development, security, public relations, is the foundation of our basic and day-to-day tasks. We do not schedule releases and publications, everything happens spontaneously and at all hours of the day or night, in the instant in which the single author or whoever writes or curates the contents makes them public. LSNN has made this popular project pure love, in the direction of the right of expression and always on the side of human rights. Thanks, contribute now click here this is the wallet to contribute


Similar Articles / Ajutoare... handicap
from:
by:
01 gen 1970
from: rockitalia
by: Rockitalia
from: ladysilvia
by: Europe
from: ladysilvia
by: europeanunion
from: ladysilvia
by: Europe